Responsive Ad Slot

Yayın İlkeleri

Tokattan.net; çağdaş bilimsel ölçünler ve ulusal bilinç çerçevesinde, Laik, Demokratik Cumhuriyeti, Türk dilini, geçmişi ve ekini korur, geliştirir ve tanıtır. Bunlar Tokattan.net için olmazsa olmazdır.

Tokattan.net; basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkını dürüst biçimde kullanır. Bu amaçla her türlü sıkı denetim (sansür) ve oto sıkı denetimle savaşır, halkı da bu yönde bilgilendirir.

Tokattan.net’in; yerel topluma karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere öteki tüm sorumluluklardan önce gelir.

Tokattan.net; ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır. Çünkü bilgi, haberleşme ve özgür düşünce, herhangi bir ticari mal ve hizmetten farklı olarak toplumsal bir nitelik taşır. Bu anlamda gazetemiz özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını, öncelikle sorumluluklarıyla meslek ilkeleri belirler.

Tokattan.net; halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, kendi açısından sonuçları ne olursa olsun gerçeklere saygı duyar ve uyar.

Tokattan.net; bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun savunur.

Tokattan.net; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Her türden şiddeti haklı gösteren, özendiren, kışkırtan yayın yapmaz.

Tokattan.net; kaynağını öğrenmediği/paylaşmadığı bilgi ve haberleri yayımlamaz.

Tokattan.net; temel bilgileri yok etmez, görmezlikten gelmez ve metinler ile bilgileri değiştirmez ve bozmaz. Yanlış, yanıltıcı ve bozulmuş yayın gereci kullanmaz.

Tokattan.net; bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses ve belge elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanmaz.

Tokattan.net; kamuya mal olmuş bir kişilik bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiçbir amaç için, izin verilmedikçe, özel yaşamın gizliliği ilkesini çiğnemez.

Tokattan.net; yayımlanmış her yanlışı en kısa sürede düzeltmekle yükümlü olduğunu bilir.

Tokattan.net; kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir boyut ve biçimde yapılması kaydıyla yanıt hakkına saygılı davranır.

Tokattan.net; kendisine güvenilerek verilmiş bilgilerin, belgelerin kaynaklarını, kendileri izin vermediği sürece, mesleki gizlilik ilkesi uyarınca, hiçbir şekilde açıklamaz.

Tokattan.net; çalıntı, kara çalma (iftira), hakaret, lekeleme, saptırma, hileli yönlendirme, söylenti, dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur.

Tokattan.net; bir bilgininin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir nesnel (maddi) ve öznel (manevi) üstünlük peşinde olmaz.

Tokattan.net; mesleğini reklamcılık, halkla ilişkiler veya yayıncılıkla karıştırmaz.

Tokattan.net; hangi konuda olursa olsun elde ettiği bilgileri yayımlamadan kendi yararı için kullanmaz. Mesleğini, ne şekilde olursa olsun (yasaların ve yönetmeliklerin kendisine tanıdığı hakların dışında) ayrıcalıklar kazanmak amacıyla kullanmaz.

Tokattan.net; her ne amaçla olursa olsun, gözdağı ve göz korkutma gibi yollara başvurmaz. Kendisine yapılan baskılara da karşı koyar.

Tokattan.net; her türlü baskıyı reddeder ve kimseden işiyle ilgili bir buyruk almaz.

Tokattan.net; medya etik ilkelerine ve aktöre kurallarına en yüksek düzeyde uymayı kabul eder.

Tokattan.net; ülkesindeki yasalara saygılı olmakla birlikte hükümet ve benzeri kurumların karışmalarına kapalıdır. Mesleki olarak yalnızca meslektaşlarının ve kamuoyunun değerlendirmeleri ile bağımsız yargı organlarının kararlarını dikkate alır.

Tokattan.net; devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve uluslararası politika konularında ön yargılara değil, halkın haber alma hakkına dayanır. Gazetemizi mesleğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir.

Tokattan.net; Türkçeye özen gösterir.Okumadan Geçme
© Tüm hakları saklıdır
2016-2022 Tokattan.net