Responsive Ad Slot

SÖYLEŞİLER

Söyleşi

Bilinmeyen TOKAT

Günümüzde Tokat denilince akla, "Ballıca mağarası, Kebabı, yaprağı ve Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa" geliyor. Peki, "Yavuz Sultan Selim'in Şeyhülislamı İbn-i Kemal’in Tokat’lı olduğunu, Dünyada ilk dikey milli su değirmenlerinin Niksar bulunduğunu" biliyor muydunuz?
T
okat; tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir Anadolu şehri. Günümüzde Tokat denilince akla, "Ballıca mağarası, Kebabı, yaprağı ve Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa" geliyor. Peki, "Yavuz Sultan Selim'in Şeyhülislamı İbn-i Kemal’in Tokat’lı olduğunu, Dünyada ilk dikey milli su değirmenlerinin Niksar bulunduğunu" biliyor muydunuz? Tokat Valiliği, Tokat hakkında bilinmeyenleri 51 maddede bir araya getirdi.

  Tokat; tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir Anadolu şehri. Günümüzde Tokat denilince akla Ballıca mağarası, Kebabı, yaprağı ve Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa geliyor. Peki, Yavuz Sultan Selim'in Şeyhülislamı İbn-i Kemal’in Tokat’lı olduğunu, Dünyada ilk dikey milli su değirmenlerinin Niksar bulunduğunu, biliyor muydunuz? Tokat Valiliği, Tokat ve ilçeleri hakkında bilinmeyenleri 51 maddede bir araya getirdi, "Tokat Hakkında Bunları Biliyor musunuz?" başlığıyla web sitesinde paylaştı.

İşte Tokat ve ilçeleri hakkında bilmemediklerimiz;

1. Dünya tarafından Drakula diye bilinen Kazıklı Voyvoda III.Vlad (Tepeş)’ın Tokat Kalesinde tutsak olarak kaldığını,
2. Dünyaca ünlü Apollon heykellerinden bir tanesinin Tokat Müzesinde bulunduğunu,
3. Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferine giderken otağını Reşadiye (Demircili) Selemen Yaylasında kurup, burada Cuma namazını kıldığını,
4. Hz. Mevlana’nın  'Fih-i Ma fih' adlı eserinde: “Tokat'a gitmek gerek, Çünkü Tokat'ta insanlar ve iklim mutedil” diye Tokat’ı övdüğünü,
5. İlim ve fikir adamı Şeyhülislam İbn-i Kemal’in Tokat’lı olduğunu,
6. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’nın Tokat’lı olduğunu,
7. Ahmet Yesevi’nin talebelerinden olan Hubyar Sultan’ın Tokat’lı olduğunu ve mezarının Almus’un Tekeli Yaylası’nda bulunduğunu,
8. Anadolu’nun önemli ozanlarından Kul Himmet’in Tokat’ın Almus İlçesi Varzıl Köyü’nde yaşadığını,
10. Türklerin Anadolu’ya gelişinden itibaren 900 adımda 900 yıllık Türk İslam Eserlerini bir arada görebileceğiniz tek yerin Sulusokak olduğunu,
11. Anadolu Medeniyetler Müzesinde sergilenen “Çocuğunu Emziren Kadın Heykelinin” Erbaa Horoztepeden çıktığını,
12. 1730’da başlayan Patrona Halil İsyanı’ndan itibaren Padişahın fermanı ile Osmanlı Topraklarındaki tüm hamam işletmelerinin günümüze kadar Tokatlılara verildiğini,
13. Melik Danişmend Gazi tarafından XI. Yüzyılda yaptırılan Garipler Caminin 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra bütün Anadolu’daki en eski cami olduğunu,
14. Danişmentli Sultanı Nizamettin Yağıbasan tarafından yaptırılan Yağıbasan Medresesinin Anadolu’nun ilk Medresesi olduğunu,
15. Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük ağır sanayi tesisi olan bakır kalhanelerinin Tokat’ta olduğunu
16. Osmanlı İmparatorluğu’nun İznik, Kütahya, Çanakkale’den sonra en önemli seramik üretim merkezinin Tokat’ta olduğunu,
17. 17. Ve 18. Yüzyılda Osmanlı Saray Mensuplarının Valide sultanlar dahil giydikleri elbiselerin Tokat’ta dokunup gönderildiğini,
18. Osmanlı İmparatorluğunun en önemli dericilik sanayisinin Tokat’ta olduğunu,
19. Bir dönem Tokat’ın bereketli topraklarında 37 cins üzüm, 25 çeşit armut türünün bulunduğunu,
20. Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli ipek böcekçiliği ve ipekli dokuma merkezlerinden birisi olduğunu,
21. 1847 yılına kadar Tokat’ın Osmanlı Karagümrüklerinin merkezi olduğunu,
22. Anadolu’dan geçen Roma, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dahil yolların kavşak noktasının Tokat olduğunu,
23. Bir dönem sadece Sulusokak'ta 12 tane şehir hanının bulunduğunu,
24. Dünyada ilk tek kişilik konaklamalı otel odaları dahil olmak üzere butik otelciliğinde ilk defa Tokat’ta Deveciler Hanında uygulandığını
25. Dünyada günümüze ulaşmış en eski bağımsız bir helanın Tokat’ta hala mevcut olduğunu, sıkdişini helası
26. Selçuklu döneminde Anadolu’da ilk defa kanalizasyon şebekesinin (iki koşum at arabası geçecek büyüklükte) Tokat’ta yapıldığını ve Cumhuriyet döneminde dahi kullanıldığını,
27. Aksu şebekesi ile 12 km’lik sulama sistemi ile Tokat şehrinin su ihtiyacının 600 yıl önce giderildiği,
28. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri hayatta iken Konya’dan sonra açılan ikinci Mevlevi dergâhının Tokat’ta olduğunu,
29. Anadolu’ya halveti tarikatını ilk kez getiren ünlü mutasavvuf Abdulmecidi Şirvani hazretlerinin Tokat’ta irşad vazifesinde bulunup Tokat’ta medfun olduğunu,
30. Anadolu’nun ilk tıp fakültesinin ve astronomi bilimlerinin Niksar merkez olmak üzere Tokat ve Niksar’da okutulduğunu,
31. İl sınırları içerisinde 5 er yüz metre irtifa ile üç tane ovaya sahip dünyadaki tek vilayet olduğunu, Niksar-Erbaa ovası 220 rakım, Kazova 650 rakım, Artova 1150 rakım
32. Dünyanın en kuzeyinde yetişen Lübnan sedir ormanlarının halen Erbaa ve Niksar Akıncılar köyü bölgesinde mevcut olduğunu
33. Dünyada ilk dikey milli su değirmenlerinin Niksar bulunduğunu,
34. Komana Pontikanın Ma tarikatına mensup Anadolu’nun yerel dinlerinden birine ait olduğunu,
35. Tokat müzesinin Anadolu’da ilk açılan müzelerden birisi olduğunu (1926),
36. 1950 yılına kadar Tokat’ın İstanbul, Ankara ve İzmirden sonra en çok vergi veren dördüncü vilayet olduğunu,
37. 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlayan Milli Mücadele hareketinin en önemli duraklarından birinin Tokat olduğunu,
38. Dünyada ilk külçe bakır üretim ve ticaretinin Tokat’ta yapıldığını,
39. Prens Charles’in Sulusaray Sebastapolis’i ziyaret ettiğini
40. 1994 Yılında öldürülen gazeteci yazar Ahmet Taner Kışlalı nın Zileli olduğunu,
41. Çağımızın Dedekorkut’u olarak bilinen ünlü hikaye ve roman yazarı Mustafa Necat SEPETÇİOĞLU’nun Zileli olduğunu,
42. Osmanlının ilk su şebekelerinden (karuz, kerhiz) keerüzün Zile’de yapıldığını,
43. Roma İmparatoru Jul Sezar'ın dünyaca ünlü sözü Veni-Vidi-Vici'yi (geldim-gördüm-yendim) Zile’de söylediğini,
44. Orta Asya’daki kadın hatun yani KATUN (kadın lider) geleneğini 1860 yılında Zile’de Anşa Bacı diye bir kadının yaşattığını ve Anadolu Aleviliğinde dedeliğin hanedan sürmesine rağmen Anşa Bacının dede soyundan gelmeyerek orta Anadolu’daki büyük alevi guruplarını kendi talipleri arasına kattığını,
45. MÖ 2000 li yıllarda frig dinlerinden Anaitisis dininin hac merkezinin Zile olduğunu, Zile deki Anahita tapınağına her yıl onbinlerce Anaitisin ekem ayının ilk haftası hacı olmak için geldiğini ve Zile panayırının bundan doğduğunu,
46. Türkiye’nin en zengin mermer yataklarının Zile’de bulunduğunu ve günlük Zile’den yaklaşık 50 tır kamyon ile Çin'e mermer ihracatı yapıldığını,
47. Zile’de yüzyıllardır cenaze namazlarının camide değil de çarşı merkezinde oluşturulan Musalla da kılındığını, Zile deki okunan cenaze Sala sının sadece Zile’de farklı olduğunu
48. Zile’nin Acısu Köyünde Orta Asya’dan kalan bir Şaman bayramı olan Ficenk Bayramı'nın her yıl 24 Nisanda kutlandığını,
49. Osmanlı döneminde divan kararı ve padişah fermanı ile yayınlanan 6 panayırdan birinin Zile Panayırı olduğunu,
50. Dünyada bulunan 6 Hitit Tabletinden birinin Zile Küçüközlü Köyü'nden çıktığını,
51. 1935 yılında Zileliler kendi aralarında topladıkları para ile Çekoslovakya'dan T16 tipi savaş uçağı alarak, Milli Tayyare Cemiyeti yani Türk Hava Kuvvetlerine bağışladıklarını ve uçağın adının Zile Tayyaresi olduğunu,


 Hasan AÇIKEL  Tokattan.net
  FOTO | Tokat.gov.tr  KAYNAK | www.tokat.gov.tr

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Okumadan Geçme
© Tüm hakları saklıdır
2016-2022 Tokattan.net