Responsive Ad Slot

SÖYLEŞİLER

Söyleşi

Bir Şehir Hikayesi; Murat ALPAT

Turhal'ın sosyal, kültürel, ekonomik ve mimari kalkınmasında yaptıklarıyla iz bırakan, Turhal siyasi tarihinin en önemli isimlerden Turhal'ın Efsane Belediye Başkanı Murat ALPAT'ın 14 yıllık reisliği dönemindeki icraatları; Turhal'ın imarı ve hizmet binaları, Turhal'a elektrik, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı oluşturma çalışmaları, Yeşilırmak ıslahı, eğitim kurumlarının açılması, istihdam alanlarının kurulması, Turhal'lı pancar emekçilerinin katkılarıyla yapılan Millet Hastanesi ve hikayeleri "Bir Şehir Hikayesi; Murat ALPAT" başlığıyla 2. bölümde sizlerle....
Turhal'ın sosyal, kültürel, ekonomik ve mimari kalkınmasında yaptıklarıyla iz bırakan, Turhal siyasi tarihinin en önemli isimlerden Turhal'ın Efsane Belediye Başkanı Murat ALPAT'ın 14 yıllık reisliği dönemindeki icraatları; Turhal'ın imarı ve hizmet binaları, Turhal'a elektrik, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı oluşturma çalışmaları, Yeşilırmak ıslahı, eğitim kurumlarının açılması, istihdam alanlarının kurulması, Turhal'lı pancar emekçilerinin katkılarıyla yapılan Millet Hastanesi ve hikayeleri "Bir Şehir Hikayesi; Murat ALPAT" başlığıyla 2. bölümde sizlerle....

  Murat ALPAT, sadece kendisine oy verenlerin değil şehrinin önderi, aile büyüğü gibi Belediye reisi olarak hareket etti, herkesi kucakladı. Devletin işleyişini bilen, iş ve işlemlerde uygulanacak bürokratik yöntemleri en aktif şekilde kullanan, eğitimli, iktisatlı, vizyon sahibi, ileri görüşlü, halkla iyi diyalog kuran, farklılıkları zenginlik olarak gören, o dönem Turhal'da yerli gelinti ayrımını ortadan kaldıran bir lider profiliyle hareket etti.

Facebook'ta "Turhal'ın Efsane Belediye Reisi Murat ALPAT" adlı sayfa kuran Muhsin ALNIAÇIK, ALPAT'ı şu ifadelerle tanıtıyordu takipçilerine, "Her şeyi devletten beklemeden dişiyle, tırnağıyla, yeri geldiğinde memleketine hizmet adına kapı kapı neredeyse dilenerek ama onuruyla hizmet veren adamdı; Murat ALPAT."

1963-1977 yılları arasında 14 yıl, 3 dönem Belediye Başkanlığı yaptıklarıyla geriye  il statüsünde gelişen, modern ve ekonomiye katkı veren bir şehir bırakmayı başaran Murat ALPAT, göreve gelir gelmez önce Turhal’da yapılması gerekenlerin fizibilitesini çıkardı, öncelikleri oldu.

Tokattan.net olarak Murat ALPAT dönemine kadarki Turhal'ı ve sonrasındaki yapılan çalışmaları başlıklar altında toparladık...

Eski Turhal ve Murat ALPAT
  Cumhuriyetin ilk yıllarında kale etrafında kümelenmiş, 6 mahallesi ve 3000 civarında nüfusu olan tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir kasaba olan Turhal, 1934 yılında Şeker Fabrikasının açılmasıyla sürekli nüfus alan ve 1944 yılında ilçe olan kasabalıktan ilçeliğe geçmekte zorlanan, halkı arasında yerli-gelinti ayrımının sorunların yanında büyüyen ama kentsel dönüşümünü tamamlayamamış bir yerleşim yeridir.

Nüfusla birlik kale etrafına kümeleşen eski Turhal'ın yanına adeta yeni bir şehir inşa edilmiş, bu durum yeni yollar, elektrik tesisatları, kanalizasyon ve su altyapısı gerektiriyordu. Şehrin plansız büyümesi ve kurulu bulunduğu Kazova ve Yeşilırmak Havzasının doğal sonucu olarak su taşkını ve bataklık bölgelerinin çokluğu Turhal'da Sıtma hastalığına neden olmuş, hatta günümüzde bile Sıtma adıyla anılan mahallerle oluşmuştur. Sürekli büyüyen Turhal'da belediye hizmetleri ise bir Dozer, bir Ambulans, bir de itfaiyeye ait araç parkıyla yürütülmektedir.

Sadece Turhal'da değil Ülkemizde işler yolunda değildir, 1960 darbesi sonrası Demokrat parti iktidarı sona ermiş asker yönetime el koymuş, ekonomik sıkıntılar da had safhaya ulaşmıştır. Devlet, 1961 anayasasıyla yeniden yapılanmaya çalışmaktadır.

Bu süreçte, hukuk fakültesindeki tahsilini yarım bırakarak ticaretle uğraşmak için Turhal'a geri dönen, öğrencilik yıllarında Demokrat Partiyle tanışan ve 1954 yılında Turhal Demokrat Parti ilçe başkanı olan Murat ALPAT, 1960 darbesi ile kapatılan Demokrat Parti çizgisini devam ettirmek amacıyla kurulan  ve kuruluş çalışmaları içerisinde yer aldığı Adalet Partisi'nden halkın baskısı ve dönemin ilçe başkanının emri vakiyle 16 Kasım 1963 yerel seçimlerinde Turhal Belediye Başkanı adayı oldu.

1963 yerel seçimlerinde % 74,65 ile rakibi CHP Adayı Süleyman ERKAN'ı geride bırakan Murat ALPAT, 1892 yılında belediye teşkilatı kurulan Turhal'ın 12. belediye başkanı oldu.

Turhal'da İlk İcraat; Bataklıklar
  1963 seçimlerinde Turhal'ın 12. Belediye başkanı Murat ALPAT, göreve gelir gelmez önce Turhal’da yapılması gerekenlerin fizibilitesini çıkarmak için Teknik bir heyete rapor hazırlattı, rapor doğrultusunda öncelikleri oldu.

Murat ALPAT, ilk olarak, Kazova ve Yeşilırmak Havzasının doğal sonucu olarak her yağış sonrası oluşan sel ve su baskını sonucunda bugün Milli Egemenlik Parkının da bulunduğu Müftü Mahallesi ile Celal Mahallesi başta olmak üzere bir çok yerde oluşan göller ve bataklıkların kurutulması için çalışmalar yaptı.

Murat ALPAT'ın Turhal'daki ilk icraatı; yaptırdığı setler ve büyük drenaj kanallarıyla oluşan göllerin suları Yeşilırmak'a akıtmak suretiyle şehri bataklıktan kurtarmak oldu.

Turhal'a Elektrik, İçme Suyu ve Kanalizasyon Altyapısı
  Turhal'da elektrik ve su sorunu yıllar önce halledilmiş olmasına rağmen zamanla gelişen ve sürekli büyüyen şehrin ihtiyacına cevap veremez hale geldi. Murat ALPAT'ın Belediye başkanı olmasıyla şehrin su ve elektrik sorununa yönelik çalışmalar hız kazandı ve ihtiyaca göre değil il statüsünde bir Turhal'a göre planlamalar yapıldı.

Turhal Belediyesi yetersiz bulunan elektriğini Almus Hidroelektrik Santralinden Turhal Trafosuna  gelen ve Amasya istikametine giden ana hattan almak için hazırlıklarını tamamlayan yer oldu, iller bankasından alınan borçla şebeke ıslahı ve diğer tesisler yapıldı. 1966 yılından itibaren şehrin elektriği Almus barajından sağlandı.

Turhal'da içme ve kullanma suyu Varvara Mahallesindeki Keson kuyularından elektro pompayla çekilip Kaledeki depoya basılmaktadır. Nüfus olarak büyüyen Turhal'da Varvara suyunun bile şehir şebekesi ile tam olarak dağıtılamadığı, halkın bir kısmının Yeşilırmak'tan ve bahçe kuyularından sağlıksız sular içmekte idi.

Murat ALPAT döneminin en önemli icraatlarında biri de mevcut şehir su şebekesinin ıslahı ve gelişmeye paralel olarak yenilemesidir. Varvara suyu debisinin Turhal'a yetmemesi üzerine Yavşanlık ve civarında yapılan sondajlarla temin edilen yeni su rezervleriyle su problemi çözümlendi ve İller bankasına borçlanılmak suretiyle her eve su tesisatı götürülmesi için çalışmalar yapıldı.

Murat ALPAT, içme suyu şebekesini ihaleye vermeyerek İller Bankasından gelen keşif bedelini Turhal Belediyesine aktartmıştır. Kale su deposundan itibaren binaların altından geçirmek suretiyle belediyenin kendi eleman ve imkanlarıyla Turhal'ın su şebekesini işçilerle beraber kendisi döşedi. ALPAT sadece Turhal merkeze değil civar köylerdeki su sorununa kayıtsız kalmamış ve çözümler üretildi.

Turhal'ın kanalizasyon sisteminin 3/4 oranında iyi olmasına rağmen her gün büyüyen ve gelişen Turhal'a yetmez hale gelince yeni yatırımlara ihtiyaç duyuldu. Hatta 1967 yılında yalnız 3 mahallenin kanalizasyon sistemi için dönemin parasıyla 500 bin Lira yatırım yapıldı.

Turhal'da su ve kanalizasyon altyapı işleri harcanan tutar dönemin parasıyla 50 Milyon Lirayı buldu.

Turhal'ın İmarı; Yollar, Hizmet Binaları
  Sürekli büyüyen ve gelişen Turhal'a mevcut yollar, hizmet binaları, sokaklar, caddeler yetersiz kalıyor, bir tarafta da yerleşim yeri olarak boş arazilerde yapılan gecekondu bölgeleri oluşuyordu. Turhal'ın yeniden imar edilmesi için mevcut yolların çamur deryalarından kurtulması, yeni yollar, konut ve hizmet binaları gerekiyordu.

Eski Turhal, kale etrafında kurulu idi, gelişen ve sürekli nüfus olarak büyüyen Turhal'a yeni yerleşim alanları gerekiyordu. Şeker fabrikasına doğru büyüyen şehre yeni imar planı oluşturuldu, planlı ve kontrol büyüme sağlandı. Yenişehir diye anılan Cumhuriyet Mahallesi bu dönemde imara açıldı, gecekondu mahalleri şehre kazandırıldı. Eğitim kurumlarının yer tahsisleri, Ormanlık diye anılan Milli Egemenlik Parkının yer tahsisi yapıldı. Kesikbaş Camiinin şu an kullanılan bahçesi o dönemde istimlak edilerek camii vakfına devredildi.


Murat ALPAT, Turhal'ı il statüsünde bir şehir haline getirmek için önce altyapı hizmetlerini tamamladı sonra mevcut yolları stabilize hale getirdi ve bir çoğunu asfaltlattı. Cumhuriyet Mahallesinin bağlantı yolları başta olmak üzere yeni bulvar ve caddeler açtı. Şehir merkezinden geçen ve Şeker Fabrikasına giden traktör, kağnı vs. araçların ulaşımını şehir dışında Karayolları Samsun Bölge Müdürü olan Gültekin TOPÇAM'a rica ile açtırdığı ve vefa adına ismini verilen Gültekin TOPÇAM Caddesine kaydırılması, Turhal'ın en prestijli caddesi olan Cumhuriyet caddesi tekrar düzenlenerek asfaltlanması, Turgut Özal Bulvarının ile Amasya, Zile ve Tokat yolları açılması bu dönemin başlıca hizmetleridir.

Yavşan bölgesinde kooperatif aracılığıyla gecekondu semtlerinde yaşayan fakirler için yapılan Binevler sitesi, Turhal Belediyesinin şu an kullanılan mevcut binası, Kızılay binası (1972 yılında açıldı), PTT binası, Kapalı Spor Salonu ve İskele tepesinde bulunan Turhal Devlet Hastanesi başta olmak üzere günümüzde kullanılan eğitim kurumları, spor tesisleri ve birçok hizmet binası Murat ALPAT döneminde Turhal'a kazandırılmıştır.

Yeşilırmak Islahı
  Murat ALPAT'ın Turhal'daki ilk icraatı Yeşilırmak'ın şehre olumsuz etkisi olan sel ve su taşkınlarından kaynaklan bataklıkların çözülmesiydi. Bataklık problemi çözülünce ALPAT, şehrin tam ortasından geçen Yeşilırmak'ı şehre kazandırmak ama bu çok külfetli bir işti.

O dönem DSİ Samsun Bölge Müdürü olan Tokat'lı Süreyya BEDESTENLİOĞLU, Dünya bankasından gelen 10 milyon lira hibe kredinin Tokat ve ilçelerinde kullanılması için dönemin tüm belediye başkanlarını telefon arar, durumu izah eder. Bir gün sonra Murat ALPATBEDESTENLİOĞLU'nun Samsun Bölge Müdürlüğündeki makamındadır ve hibe krediye taliptir. Süreyya BEDESTENLİOĞLU, önce şaşırır sonra ALPAT'ın Yeşilırmak için hazırladığı çalışmalarının sunumu dinler ve hibeyi Turhal Belediyesine tahsis eder.

Murat ALPAT, gelen hibeyle Yeşilırmak'ı ıslah çalışmalar yapıldı ve ırmak kenarları betonlaştırıldı.

Eğitim Kurumlarının Açılması
  1950'lerin Turhal'ında eğitimli insan sayısı çok azdı, en fazla ortaokula kadar devam edilebiliyordu. Bırakın Turhal'ı Tokat'ta dahi lise yoktu. Lise eğitimi almak isteyeler Samsun veya diğer büyükşehirler giderdi, ki o zamanın ekonomik şartlarında bu da çok zordu. O dönem Turhal'da lise mezunu sadece 4 kişi vardı ve halkın önünde yer alırlardı. Bunlar; Murat ALPATAhmet DİNÇERCanbolat ONARAK ve Süleyman ERKAN idi.

1963 yılında Turhal Belediye Başkanı olan Murat ALPAT, Turhal'ın eğitimdeki bu eksikliğini giderme adına çalışmalar yaptı, bir çok eğitim kurumun Turhal'da açılması için ön ayak oldu, hatta Belediye binasını yeni açılan 2 okula tahsis etti. Günümüzde de kullanılan bir çok eğitim kurumunun yer ve bina tahsisi Murat ALPAT döneminin hizmetlerindendir.  Cumhuriyet Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Kız meslek Lisesi ve anaokulu başta olmak üzere bir çok eğitim kurumu bu dönemde açıldı.

Turhal Cumhuriyet Lisesi, içerisinde ortaokul bulunduralarak 1967 yılında Cumhuriyet ortaokulunun binasında açıldı. 1967 yılında Endüstri Meslek Lisesi olarak Turhal Belediye sarayında Tesviye bölümü ile açılmış olup, 1968-1969 öğretim yılında bu günkü kendi binasına taşındı. Turhal Ticaret Meslek Lisesi 1972 yılında Turhal Belediyesinin 2. katında açıldı ve 1980 yılında Atatürk Lisesine taşındı.

Turhal İmam Hatip Lisesi 1975-76 öğretim yılında, Eski Eserler Derneğinin Amasya Caddesinde bulunan binada (şimdiki Kur´an Kursu) 213 öğrencisi ile öğretime açıldı. Binanın müsait olmamasından dolayı Murat ALPAT'ın öncülüğünde Turhal Belediyesi tarafından Şeker Fabrikası´ndan alınan arsa üzerine şimdiki binamızın temeli 1978 yılında atıldı.

Sanayinin ve Ticaretin Merkezi; Turhal
  1934'de Şeker Fabrikası'nın açılmasıyla Tokat'ta Turhal neredeyse ekonominin merkezi haline gelmiş bu da şehirin sürekli göç almasına neden olmuştur. Artan nüfusla birlikte kontrolsüz büyüyen Turhal'a şeker fabrikası yetersiz gelmeye başlamış, yeni istihdam alanların kurulması ihtiyaç haline gelmiştir. Bu durum Murat ALPAT'ı, Turhal'a yeni istihdam alanları kazandırmak için çalışmalar yapmaya itti ve Turhal'a dev tesislerin kazandırılmasında öncü konuma getirdi.Yapılan çalışmalar ile şehir ekonomisine önemli katkılar sağlanmış ve şehrin istihdam sorununa katkı yapılmıştır.

Günümüzde Aytaç Süt Fabrikası olarak kullanılan Turhal Süt Fabrikası, Turhal Yem Fabrikası, TAMSAN Turhal Tarım Aletleri Fabrikası, Güneş Kiremit, Çenesizler Tuğla Fabrikası o dönemin başlıca eserlerindendir.
Yurtdışında çalışan gurbetçi Turhal'lılar destekleri ve Murat ALPAT’ın gayretleriyle inşaasına 1974 yılında başlanan ve 1977 yılında hizmete giren TAMSAN Turhal Tarım Aletleri Fabrikası kurulmuştur. O dönem 105 milyon liraya malolan ve Tarım Aletleri ile Traktör üretmesi hedeflenen fabrika günümüzde kapanmıştır.

1972 yılında temeli atılan ve Turhal Belediyesi'nin hem hissedar olduğu hem de arsa tahsisi yaptığı 42 bin m2 arazi üzerinde 14 ay gibi kısa sürede tamamlanan Turhal Süt Fabrikası, 25 Milyon liraya maloldu ve 1977 yılında hizmete girdi. Turhal Belediyesi'ninde hissedarı olduğu 86 Milyon liraya malolan Turhal Yem Fabrikası, 1973 yılında hizmete girdi.

O dönem açılan diğer fabrikalar ise Güneş Kiremit ve 1965 yılında kurulan Çenesizler Tuğla Fabrikasıdır.

Murat ALPAT, döneminde sadece fabrikaların kurulmasında öncü olmadı, Turhal'ı bölgede ticaretin merkezi haline getirmek için çalışmalarda yürüttü. 1964 yılından itibaren Turhal’da da panayır düzenlenmeye başlandı. Turhal Belediyesinin elektrik parası almayıp, yer konusunda avantajlar sağlayarak panayır esnafını Turhal’a çekmeye çalışması, bir rekabet ortamı yaratmıştır. Maliyeti 10 Milyon liraya Buğday Hapan'ın kurulmasını sağlayarak Turhal'ı bölgenin buğday pazarına haline getirirken 1975 yılında temeli atılan ve ALPAT sonrası dönemde faaliyete geçen Turhal Hayvan Borsası ile besiciliğe katkı sağlandı.

Günümüzde kullanılan 300 dükkanlı Turhal Sanayi Sitesi, Sebze Meyve Hali, örneği Almanya'nın Köln şehrinden alınarak yapılan Modern Halk Pazarı, Murat ALPAT döneminde şehir ekonomisine katkı sağlayan mekanlar oldu.

ALPAT döneminin yarım kalan projelerinden biri en büyük et mamülleri tesislerini Turhal'a kurmaktı, bunun için TEMAŞ Turhal Et ve Mamülleri A.Ş. adında halka açık şirket bile kuruldu. Diğer projesi ise asansörlü, sıcak suyu olan, kaloriferli, yürüyen merdivenli ve içerinde düğün salonları, otel, gazino, lokanta ve kapalı çarşıya sahip olan 561 işletmenin yer alacağı iş merkezi kurmaktı. 1978 seçimlerinde Murat ALPAT belediye başkanlığını kaybedince bu projede yarım kaldı. İş merkezi projesi kısmende olsa sonraki belediye başkanları tarafından tamamlandı.

Gurbetteki Turhal'dan Murat ALPAT'a Destek
  Türkiye, 1968 yılından itibaren Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine çalışmak üzere işçiler gönderdi. O dönem Tokat'ın birçok ilçesinde olduğu gibi Turhal'dan bir çok vatandaşımız Avrupa'nın yolunu tuttu, gurbetçi oldu. Murat ALPAT, Turhal'dan gurbete gidenleri orada hiç yalnız bırakmadı, 8 defa ziyaretlerine gitti, yurtdışında çalışan gurbetçilerden emeklerini Turhal'da yatırıma dönüştürmelerini istedi.

Yurtdışında çalışan gurbetçi Turhal'lılar Murat ALPAT’ın gayretleriyle bir araya geldi, onlarla oluşturulan portföyler ile başta TAMSAN Turhal Tarım Aletleri Fabrikası olmak üzere birçok işletme o dönemde kuruldu

Ayrıca, yurtdışında çalışan gurbetçi Turhal'lılar aralarında topladıkları paralarla Turhal Belediyesine o dönem Türkiye'de sadece Adapazarı Belediyesinde bulunan Asfalt Süpürme Makinesi ve makam aracı aldılar.

Millet Hastanesi
  Büyüyen ve gelişen Turhal'ın en önemli sorunlarından biride sağlık hizmetlerinin yürütüleceği yeterli kapasitede Hastanelerinin olmamasıdır. Turhal'da o dönem sadece Şeker Fabrikası'na bağlı küçük bir Şeker Hastanesi ve Kızılay'a bağlı bir poliklinik vardı. Turhal'lılar acil durumların dışında hastane için ya Tokat'a yada Zile'ye gitmekteydi.

O dönem devlet yatırımları ile hastanenin gelmesinin zor olduğu bilen Murat ALPAT önce Hastane Yaptırma Derneği adıyla bir dernek kurdu. Şeker fabrikasına pancar teslim eden çiftçinin pancar arabasından her gün 2 yaba pancar alınmaya ve akşam Dernek adına fabrikaya teslim edilmeye başlandı. Elde edilen gelir dernek hesabına geçirildi. Ayrıca, Turhal Belediyesince verilen iş yeri belgelerinden 20 lira makbuz karşılığı aldı, dernek hesabına yatırıldı.

Hastane yeri olarak İskele tepe adıyla bilinen sivri tepe seçildi. Tamamen kayalık olan tepe dinamitlerle kesildi. Dernek vasıtasıyla toplanan bağışlarla Turhal Millet Hastanesi binası yapıldı. Dönemin Tokat Senatörü Dr. Cevdet AYKAN'ın destekleriyle bina devlete devredilerek en modern cihazlar donatıldı ve 1975 yılında Turhal Devlet hastanesi olarak faaliyete geçti.

1. Bölüm "Turhal'ın Efsane Belediye Reisi Murat ALPAT"

      3. Bölüm “ Murat ALPAT'ın Ardından ”      

Hasan AÇIKEL  Tokattan.net
 Tokattan.net
 Facebook/TurhalinEfsaneReisiMuratAlpat
 1967 Tokat İl Yıllığı
 Tr.wikipedia.org

( GİZLE )

Okumadan Geçme
© Tüm hakları saklıdır
2016-2022 Tokattan.net