Responsive Ad Slot

SÖYLEŞİLER

Söyleşi

İbrahim BEYAZIT | Genç Osman Destanı

4.Murat'ın Bağdat seferi ne katılan ve kahramanlıkları marşlara konu olan Genç Osman'ın hayatı, kişiliği ve kahramanlığı hakkında Genel Kurmay Başkanlığı'nda bir bilgi olmaması, Genç Osman'ın doğduğu evin sadece bilir kişi ve ihtiyar heyeti'nin verdiği karar ile Aksaray'da olduğu iddia edilse de Başçiftlikliler ve Başçiftlik'in efsane öğretmeni Mustafa GÜLER, Genç Osman'ın Başçiftlikli olduğunu ve annesinin mezarının Başçiftlik'te olduğu verileri paylaşıyor, bizlere. Halkla İlişkiler Uzmanı İbrahim BEYAZIT ise “Genç Osman Destanı” başlıklı yazısında; Genç Osman'ın tarihteki yerinin kesinleştirilmesi ve aydınlatılması için yapılması gerekenleri kaleme aldı.
4.Murat'ın Bağdat seferi ne katılan ve kahramanlıkları marşlara konu olan Genç Osman'ın hayatı, kişiliği ve kahramanlığı hakkında Genel Kurmay Başkanlığı'nda bir bilgi olmaması, Genç Osman'ın doğduğu evin sadece bilir kişi ve ihtiyar heyeti'nin verdiği karar ile Aksaray'da olduğu iddia edilse de Başçiftlikliler ve Başçiftlik'in efsane öğretmeni Mustafa GÜLER, Genç Osman'ın Başçiftlikli olduğunu ve annesinin mezarının Başçiftlik'te olduğu verileri paylaşıyor, bizlere. Halkla İlişkiler Uzmanı İbrahim BEYAZIT ise “Genç Osman Destanı” başlıklı yazısında; Genç Osman'ın tarihteki yerinin kesinleştirilmesi ve aydınlatılması için yapılması gerekenleri kaleme aldı.

  Başçiftlik, Tokat'a yolu düşen herkesin görmesi gereken, havasıyla suyuyla doğasıyla yaşamaya değer eşsiz bir yaşam alanı. Her ne kadar kuruluş tarihi net olmayan bu yerleşim yeri, tarihe damgasını vuracak değerleri yetiştirmiş, günümüzde çok da bilinmeyen bir kahramanlık destanını bağrında yetişmesini sağlamıştır. Başçiftlik, 500 senelik bir tarihe sahip olduğu bazı kaynaklarda görülmektedir. Niksar ilçesinin sınırlarında bulunan Ayvaz önü ve Çengelli köyü diye bilinen mevki Başçiftlik için ilk yerleşim yeri olmuştur. Yörede bataklık ve sineklerin hastalıklara sebep olmasıyla baş edemeyen Başçiftlik insanı, çareyi göç ederek Niksar'a 30 km uzaklıkta olan, yöre halkının "OTU SÜMBÜL KUŞU BÜLBÜL" diye tasvir ettiği, konum itibariyle Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz bölümünün Canik Dağlarının eteklerinde kurmasıyla Başçiftlik'in kalıcı yerleşkesi de bulunmuş oldu.

Bulunduğu konum itibariyle bölgesinde stratejik bir konuma sahip olan Başçiftlik, yetiştirmiş olduğu halk kahramanı Genç Osman'ın Bağdat'a sefere gitme hikayesi ise hala gizemini korumaktadır.

Tarih 1638 Osmanlı Devleti hummalı bir hazırlığın içindedir çünkü vakit sefer vaktidir. Bütün dünyanın gözü Osmanlı tahtında oturan genç bir padişahın üzerindedir. 4. Murad, bütün ihtişamıyla Harp Divanını toplamış sefer için bütün hazırlıkların başlaması için talimatını vermiştir. Ulaklar yarından tezi yok Bucak, Kaza, Nahiye ve Karyelerden asker toplamak için yola çıkmışladır. Bağdat seferi için gönüllü asker toplayan ulaklar, Başçiftlik'e geldiklerinde gençlerin güreştiğini görmüşler ve hayretle rakiplerini el ense eden yağız bir delikanlıyı izlemişlerdir. 4. Murat'ın Bağdat seferi fermanını duyan Başçiftlikliler köy meydanına gelir. Fermanı dinleyenlerin arasına bıyığı bile terlememiş bir genç gelir. Daha 17 yaşında olan bu genç; Beni de alın orduya bende sefere geleceğim der. Lakin bu durum hoş karşılanmaz ve sen çocuksun daha bıyığın bile çıkmamıştır cevabını alır. Bu cevaba çok içerlenen Genç Osman, cebinden çıkardığı kemik tarağı dudaklarına batırır ve kanatarak, ne kadar cesaretli olduğunu gösterir. Bu durum sultanın adamlarını çok etkiler ve Genç Osman'ı da orduya yazarak Başçiftlik'ten ayrılırlar.

8 Mayıs 1638 de ordu hazırlıklarını tamamlayarak, İran-Safevi Devleti üzerine sefer başlatmıştır. Hafız Ahmet Paşa ve Sadrazam Tayyar Paşa komutasındaki ordu bütün gücüyle İranlıların elinde bulunan Bağdat'ı almaya kararlıydı. Savaş devam ederken ordu içinde Genç Osman'ın bıyık hikâyesi kulaktan kulağa duyulmuş ve bu durum ordu içinde gururlandıran bir simge haline gelmişti. Savaş çok zorlu geçiyordu ve Tayyar Paşa şehadete yürümüştü. Bağdat'ın kapıları Türklere açılmıştır ama yoğun bir çarpışmanın ardından Genç Osman da hakka yürüyerek şehit olmuştu. Vatan müdafaası için canını gençliğini orta koyan Genç Osman'ın şehadet haberi 4. Murad'ı büyük yasa boğmuş ve bunun üzerine, 4.Murat keşke Bağdat'ı alamasaydık da Genç Osman yaşasaydı demiştir. Lakin Genç Osman'ın şehit düştüğüne dair farklı bazı rivayetler vardır. Bu rivayetlerden birisi, Genç Osman'ın cesurca savaşırken düşman askeri tarafından kellesinin kesildiği ve kelle koltukta üç gün savaştığıdır. Diğer bir rivayete göre Genç Osman, sancakla giderken iki elinin kesilmesiyle şehit düşmüştür. Bir başka kaynakta ise Bağdat kuşatması sırasında bir müfreze komutanının yaptığı hücumla birlikte; Genç Osman’ın büyük kahramanlıklar gösterip; daha sonra kaleden atılan bir okla yaralanarak Dicle’ye düşmesi ve burada ölmesini anlatan bir olay örgüsüne sahiptir. Genç Osman'ın mezarı Bugün şehrin büyümesi yüzünden mezar şehir içinde kalmıştır. Babülmuazzam semtinde olan mezar Heşbur Tıp sitesinin yanındadır. Genç Osman'ın mezar taşında 1630 yılında  17 yaşında  şehit olduğu da belirtilmiştir.

Savaş sonrasında Başçiftlik'e gelen askerlerin Genç Osman'ın annesine, kahramanlıklarını ve şehit olduğunu anlattıklarında Annesi; ''Ben onu fakir ve öksüz büyüttüm, hiç bir zaman abdestsiz emzirmedim, şehadeti mübarek olsun'' dediği de rivayetler arasındadır. Bu kahramanlığın üzerine Genç Osman destanı 17.yy da Kayıkçı Kul Mustafa tarafından bestelenmiş ve günümüze kadar gelmiştir.

"Bağdat’ın kapısını Gençosman açtı. 
Gören düşmanların tedbiri şaştı. 
Kelle koltukta üç gün savaştı. 
Cenneti Alâya göçtü Genç Osman. 

Sultan Murat derki, gelsin göreyim. 
Nasıl yiğit imiş bende bileyim. 
Vezirlik isterse üç tuğ vereyim. 
Kılıcından al kan saçtı Genç Osman. 

Gençosman dediğin bir Türk serdarı 
Beline bağladı ibrişim kuşağı 
Vuruldu sancaktar, kaptı sancağı 
İletti burca dikti Genç Osman. "

Genç Osman'ın tarihteki yerinin kesinleştirilmesi ve bu konunun aydınlatılması için başta Tokatlı veya Tokatta yaşayan tarihçilere ve akademisyenlere büyük görev düşmekte. Çünkü uzun bir çalışma sonrasında Aksaray Dorukini köyü (Genç Osman Köyü)’nde Genç Osman'a ait olduğu söylenilen ev ve kalıntılar bulunmuştur. Bunun sonucunda da Aksaray'ın tarihteki vizyonuna büyük katkı sağlayacaktır. Tarihte gerçekten böyle biri var mı? Varsa tespit ve belgelendirilmesi ve hangi yöreye ait olduğu gün yüzüne çıkartılmalı. Böyle bir çalışmayla Başçiftlik'in tarihte ki yerini aydınlatması ve bu kahramanın hak ettiği değeri bulması için bizlere büyük sorumluluk düşmekte.


 İbrahim BEYAZIT Halkla İlişkiler Uzmanı
    Tokattan.net       ibrahimbeyazit60@gmail.com

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Okumadan Geçme
© Tüm hakları saklıdır
2016-2022 Tokattan.net