Responsive Ad Slot

SÖYLEŞİLER

Söyleşi

İbrahim BEYAZIT | Balkanlarda Bir Türk Köyü

2. Mahmut döneminde Türk sancağı Prizren'e bağlı Mamuşa adındaki köye Anadolu'dan çok sayıda nüfusun getirilip iskan edilmesi kararlaştırıldı.
O smanlı geleceği iyi gören bir imparatorluktu. Aldığı kararlarla himayesi altında olan milletlere adil bir yönetimle hükmetmiş ve bu doğrultuda politikalar geliştirmiştir. Bir medeniyet timsali imparatorluğu yönetmek büyük bir gayret ve marifet gerektirmektedir. Üç kıta da hüküm süren imparatorluk her coğrafyada silinmezi zor izler bırakmıştır. Özellikle Balkanlar Osmanlı için çok önemli bir coğrafyadır. 

Osmanlı yadigarı olan Kosova, yaklaşık 500 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Osmanlı'nın yüzlerce yıllık hakimiyeti altında kalan Kosova gerek konumu, gerekse sosyo - ekonomik yapısıyla çok önem arz etmekteydi.

Balkanlarda fetihler yapan Osmanlı Devleti, kurulduğu dönemden itibaren yerel halktan hem de Anadoludan getirdiği Türkmenlerle Balkan coğrafyasında önemli bir nüfuz oluşturmuştur. Kosova 1389 1. Kosova Muharebesiyle Osmanlı Devleti’nin Üsküp Sancağına bağlanmıştır. Uzun yıllar Osmanlı toprakları olarak kalan bölge, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Kosova'nın Prizren kentinde yapılan bir toplantıda ülke, Arnavutların istekleri dışında Yugoslavya Cumhuriyeti içerisinde yine Sırbistan'ın bir parçası olarak kalmıştır. Yıllarca siyasi çekişmenin odak noktası olan Kosova, ancak 2008 yılında siyasi bağımsızlığını kazanabilmiştir. 1389 yılında fethedilen Kosova'ya yerleşen Türkler, 1877-78 Rus harbinden sonra Osmanlı'nın etkinliğinin azalmasıyla azınlık durumuna düşmeye başladı. Osmanlı topraklarına katıldığı tarihten itibaren, her dönemde dikkatleri üzerine çeken bu coğrafya çok sayıda savaşa ve istilaya maruz kalmıştır.

Balkanlarda Osmanlı ve Türk hakimiyetini güçlendirmek için 2. Mahmut döneminde Türk sancağı Prizren'e bağlı Mamuşa adındaki köye Anadolu'dan çok sayıda nüfusun getirilip iskan edilmesi kararlaştırıldı. Çünkü Mamuşa, çok verimli topraklara, soğuk sulara ve temiz bir havaya sahipti. Nufüsun getirileceği şehir ise Tokat olarak belirlendi.

 2. Mahmut'un aldığı karar sonrası, Tokat'lılar Mamuşa köyüne göç ettirilmeye başlandı. Her dönemde olduğu gibi Tokat'ta yaşayan teba Osmanlı'ya olan sadakatini göstermek için izin verilen bölgede iskanı kabul etmiştir. Mamuşa köyüne ilk olarak, Mahmutşah ismi belirlenmiştir. Günümüzde yaklaşık 6 bin insanın yaşadığı topraklarda çok sayıda da Arnavut yaşamaktadır.

Tokat'lılar Mamuşa'ya göç ettikten sonra sahip oldukları değerleri köyde de yaşatmaya başlamışlardır. Osmanlı Balkanlardaki hakimiyetini güçlendirmek için kurduğu Mamuşa köyü zamanla Osmanlının vergi toplama merkezi olmuştur. Tabi bu süreçte Osmanlı'nın güvenini kazanan Tokat tebası önemli görevler üslenmiştir.

Osmanlının Balkanlardaki hakimiyetinin hala yaşatıldığı bu kasabada maalesef 1999 yılında meydana gelen Kosova Savaşı bizler için çok değerli olan siyasi ve kültürel mirasımıza ağır tahripler vermiştir. Sırplardan kaçan binlerce Arnavut, Mamuşa halkına sığınmıştır. Yıllar içinde Mamuşa'ya göç edenler Sırpların zulümlerinden kaçarak yine Türkiye'ye dönerek İstanbul,Bursa ve Manisa gibi şehirlere yerleşmişlerdir. Bugün Mamuşa'da Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Gücü'nün bir kısmı bulunmaktadır.

Prizren şehrine bağlı bir köy iken, son düzenlemelerle Mamuşa belediye statüsü kazanmıştır. Arazisi tarıma elverişlidir. Mamuşa, pek engebeli sayılamayacak bir arazide yer alır. Her evde Türk bayrağı bulunan kasabada herkes Türkçe konuşur, Türk televizyon kanallarını izler ve Osmanlı'dan kalma kültürel değerlerini yaşatmaya gayret göstermektedir.

Anadolu'dan Balkanlara uzanan kültür yolunu oluşturan Tokat ve Kosova ilişkisi bizler için önem arz eder. Geçmişin izlerini geleceğe ulaştırmak için Tokat ve Balkan coğrafyasında gönül köprüleri kurulmalı ve yöre halklarıyla iletişim her daim kalıcı hale getirilmelidir. Başta sivil toplum örgütlenmeleri olmak üzere ata toprakları olan coğrafyalarda sosyal ve siyasal bağlarımızı güçlendirmek için faaliyetler düzenlenmelidirler.

   İbrahim BEYAZIT  Yazar
 
 Tokattan.net
  ibrahimbeyazit60@gmail.comYazarın Diğer Yazıları

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Okumadan Geçme
© Tüm hakları saklıdır
2016-2022 Tokattan.net